Instytucja Szkoleniowa Patrycja Marciniak

 

      Szkolenia na wysokim 
               poziomie

 

Co mnie wyróżnia?

uczciwość
zaangażowanie
pasja
 

Odwiedź fanpage IRBK 


 
aby wejść kliknij tutaj

Moja firma to:

oryginalne rozwiązania
rzetelność
indywidualne podejście
Firma wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych       w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, pod numerem 2.14/00215/2016. 
Od 05.05.2016 roku posiada status Instytucji Szkolenio -wej. 
 


Szkolenia i Warsztaty organi-zowane są w salach szkole-niowych partnerskich Hurto-wni Kosmetycznych, Dystry-butorów profesjonalnych ma-rek kosmetycznych oraz       w wynajętych salach wy-kładowych na terenie całego kraju. Instytucja Szkoleniowa IRBK Patrycja Marciniak prowadzi Szkolenia Bizne-sowe oraz Warsztaty Merytoryczne dla Kosme-tologów, Techników Usług Kosmetycznych oraz Stude-ntów Kosmetologii.  
 

Nasze referencje

Jesli chcesz wiedzieć co mó-wią o moich szkoleniach osoby, które w nich ucze-stniczyły, poczytaj tu:                              Referencje


 
 
 
 
Stronę odwiedziło już: 13567 osób
 
Więcej